Tmedia Live
  • tmedia.live
  • live@tmedia.it

Likovna razstava ob 80-letnici slikarja
Mostra d'arte in occasione degli ottant'anni del pittore

Kulturni dom v Gorici je v 39 letih obstoja ustvaril pogoje, da smo se Goričani, različnih narodnosti, srečevali spoznavali in spoprijateljili. Sadove tega dela je goriška kulturna stvarnost sprejela in širšemu okolju izročila otipljiva znamenja. In med slednje sodi tudi razstava imenitnega slovenskega umetnika, Klavdija Palčiča, ki je ravno letos praznoval življenjski jubilej: osemdesetletnico plodnega življenja. Zatorej želimo izpostaviti umetnika, ki s svojimi vsebinami in izumi ustvarja vezni člen med vsemi različnostmi našega kulturnega vesolja.

Il Kulturni dom festeggia quest'anno il suo 39. anno di attività. Oggi si è sviluppato in un vivace luogo di collaborazione e di incontro per la nostra comunità, ed un vero e proprio porto dove rendere possibile l’approdo delle diverse navicelle che caratterizzano le tante culture goriziane. Per questi motivi, ci è sembrato più che opportuno collegare il 39° anniversario della nostra istituzione alla mostra dedicata a uno degli artisti più rappresentativi della nostra comunità slovena in Italia - Claudio Palčič, che con il suo operato di tessitore di buoni rapporti tra le varie identità, ha saputo profondamente incarnare i concetti guida della nostra storia: la pacifica convivenza, la tolleranza e il rispetto delle diversità.

Igor Komel – Predsednik/Presidente Kulturni dom di Gorizia

Virtual tour

Razstave
della mostra

now

Katalog razstave
Catalogo della mostra

Click to download pdf
Click to download pdf
Click to download pdf
Click to download pdf

Tiskovna konferenca
Conferenza stampa

23.11.2020 - h 11.00

now

Otvoritev razstave
Inaugurazione della mostra

27.11.2020 - h 16.00

now